CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 50% KHÓA HỌC E-LEARNING

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 50% KHÓA HỌC E-LEARNING

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM 50% CHI PHÍ
CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC E-LEARNING  

 

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 và đồng hành cùng Quý Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ GIẢM GIÁ 50% các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động học theo hình thức đào tạo từ xa -E-Learning từ ngày 01/05/2021 đến 30/06/2021.

* Bảng chi phí Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức E- learning

 

Điện thoại: (028) 3840 2699 – 3514 0223 – 3899 6164Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Email: info@soshi.vn - vkhatvsld@gmail.com - ttkdhl@yahoo.com.vn

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone