An toàn vệ sinh viên là nòng cốt

An toàn vệ sinh viên là nòng cốt

Người lao động tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 - một trong những nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Hiện cả nước có khoảng 180.000 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Họ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Vì vậy, không chỉ trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động mà hằng năm, các cấp Công đoàn đều phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động cho an toàn vệ sinh viên theo quy định.

Cụ thể, các cấp Công đoàn đã tích cực hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp. Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết trong tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, các cấp Công đoàn đã chủ động, phối hợp tổ chức được 3.755 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 163.212 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên.

Không chỉ chú trọng, nâng cao kỹ năng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ an toàn vệ sinh viên, trong năm 2020 Công đoàn còn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động như phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Từ phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã có hàng trăm phong trào quần chúng được triển khai thực hiện sáng tạo như phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Công nhân vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh. Phong trào “Tổ điểm an toàn lao động” của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam…

Hoạt động này sẽ được tiếp tục phát huy trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Một trong các đơn vị của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đang thực hiện tốt là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí. Tại đây, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến từng người lao động về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, sơ cứu cho cán bộ công nhân viên theo quy định của pháp luật. Những đơn vị sản xuất điện đã tiến hành sát hạch, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động theo quy định. Hoàn thành kiểm tra công tác quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các nhà máy điện của Tổng Công ty. Các đơn vị hoàn thành kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn hóa chất…

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc người lao động thực hiện tốt nguyên tắc an toàn khi làm việc như: Nhận định mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro; làm việc phải có phiếu công tác; đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng... Khi thực hiện tốt các công việc đảm bảo an toàn này thì chính mỗi người lao động đã trở thành một an toàn vệ sinh viên.

Năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nên đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp càng phải được phát huy vai trò.

Nguồn: laodong.vn

 

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone