Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp – Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hay Bộ Giao thông vận tải?

Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp – Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hay Bộ Giao thông vận tải?

Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp – Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hay Bộ Giao thông vận tải?

        Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động: Tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tuy nhiên, trong thực tế có những trường hợp việc xác định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nào để lựa chọn tổ chức đủ điều kiện hợp pháp thực hiện kiểm định cho thiết bị là điều không phải ai cũng biết. Ví dụ như: cần trục ô tô, cần trục bánh lốp là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hay Bộ Giao thông vận tải?

 

    

(Hình minh họa cần trục ô tô chuyên dùng)

   (Hình minh họa cần trục bánh lốp)

 

         Để hiểu rõ vấn đề trên, tác giả xin viện dẫn một số cơ sở pháp lý để bạn đọc có thể xác định và lựa chọn như sau:

       1. Trước tiên, căn cứ vào Phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

        - Tại mục I.5 các thiết bị thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: “Thiết bị nâng, gồm: cần trục, cầu trục, cổng trục, máy nâng (bàn nâng, sàn nâng, cầu nâng, Pa lăng điện, pa lăng kéo tay, tời điện, tời tay), xe nâng hàng, xe nâng người và các loại bộ phận mang tải”.

        - Tại mục VII.1 các thiết bị thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải: “Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, phương tiện thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, hàng không”.

        Như vậy, vấn đề ở đây là chúng ta cần hiểu rõ

       2. Để xác định “phương tiện giao thông vận tải đường bộ” chúng ta cần căn cứ vào các văn bản luật và quy phạm pháp luật Việt Nam hiện hành như sau:

        2.1. Theo Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 (Luật số 23/2008/QH12):

        “Điều 3. Giải thích từ ngữ

        Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

        …

        17. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

        18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

        19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

        20. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

        21. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng.

        …

        30. Vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ.”

        Như vậy:

      - “Phương tiện giao thông vận tải đường bộ” gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ dùng để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ.

        - “Xe máy chuyên dùng” là thiết bị có tham gia giao thông đường bộ, không phải là “phương tiện giao thông vận tải đường bộ”.

        2.2. Để xác định cần trục ô tô, cần trục bánh lốp là “Phương tiện giao thông vận tải đường bộ” hay là “Xe máy chuyên dùng” chúng ta căn cứ vào TCVN 7772:2007 - Xe, máy và thiết bị thi công di động – Phân loại.

        - Theo mục 3.4.1 TCVN 7772: 2007 phân loại “Cần trục bánh lốp” là Cần trục có cần liên kết với bệ quay lắp đặt trên khung chuyên dùng di chuyển bằng bánh lốp, thuộc một trong các loại sau đây:

        + Cần trục có một buồng lái chung đặt trên phần quay vừa để điều khiển phần di chuyển vừa để điều khiển cơ cấu công tác;

       + Cần trục có buồng lái và buồng điều khiển cơ cấu công tác riêng biệt nhưng buồng lái được kết cấu để tạo không gian đặt cần khi cần trục di chuyển (buồng lái lệch);

       + Cần trục không thuộc 2 loại nêu trên, có sức nâng từ 30 tấn trở lên và có kích thước bao và/hoặc tải trọng trục vượt quá qui định đối với xe ô tô được phép tham gia giao thông.

       - Theo mục 3.4.2 TCVN 7772: 2007 và 3.3.7 TCVN7271:2003: “Ô tô cần cẩu” hay còn gọi là “cần trục ô tô” (Automobile crane, Truck crane) được phân loại là “Xe, máy và thiết bị thi công di động” thuộc nhóm “xe, máy và thiết bị nâng”. “Ô tô cần cẩu” ở mục 3.4.2 TCVN 7772:2007 là “Ô tô chuyên dùng” có lắp cần cẩu và thiết bị chỉ để thực hiện các công việc nâng, hạ.

        Kết luận: “Cần trục bánh lốp” có đặc tính được mô tả theo 3.4.1 TCVN 7772: 2007 và “Cần trục ô tô” hay “Ô tô cần cẩu” có đặc tính được mô tả theo và 3.3.7 TCVN 7271:2003 được xác định là “xe máy thi công” thuộc loại “Xe máy chuyên dùng” theo Luật Giao thông đường bộ 2008, không phải là “phương tiện giao thông vận tải đường bộ” nên loại thiết bị này thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone