Công đoàn ngành Giáo dục TP. HCM vừa hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Công đoàn ngành Giáo dục TP. HCM vừa hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động.

 

Theo Công đoàn ngành Giáo dục TP. HCM, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.

Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động để thực hiện có hiệu quả đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn, sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Chủ đề thực hiện là “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia của an toàn, vệ sinh”.

Thời gian và phạm vi triển khai từ ngày 1.5 đến ngày 31.5.

Một số nội dung trọng tâm như các hoạt động tuyên truyền, truyền thông; các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, tổ chức ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” tại công đoàn cơ sở có đông lao động nữ; xét chọn, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Nguồn: laodong.vn

 

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone