HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021, TỔNG KẾT NĂM 2020

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021, TỔNG KẾT NĂM 2020

Ngày 14/01/2021 Viện Khoa học an toàn Vệ sinh lao động Tp. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2021 và Tổng kết năm 2020 tại hội trường lớn của Viện. Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị.

 

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone