LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Hôm nay, ngày 16/9/2022, Chi bộ Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Ngọc Tài. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone