Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)

Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)

Lễ k nim 46 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) din ra vào ngày 29/4/2021, ti hi trường ln Viện Khoa học an toàn Vệ sinh lao động TP. HCM.

Lễ kỷ niệm nhm tuyên truyn giá trý nghĩa lch s và tm vóc thđại ca cuc kháng chiến chng M cu nước và chiến thng 30/4/1975. Đồng thi, định hướng, khát vng phát trin ca Viện; khích l tinh thn thi đua, năng động, sáng to, nâng cao hiu qu hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách H Chí Minh. T đó, thc hin thng li phong trào thi đua của ViệnĐặc bit, biến giá tr truyn thng, lch s thành giá tr mi - giá tr v vt chđể góp phn thc hin thng li Ngh quyếĐại hi XI Đảng b Thành phố Hồ Chí Minh, Ngh quyếĐại hi XIII cĐảng.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ kỷ niệm do Viện tổ chức:

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone