NHỮNG LĨNH VỰC NÀO XẢY RA NHIỀU TAI NẠN LAO ĐỘNG ?

NHỮNG LĨNH VỰC NÀO XẢY RA NHIỀU TAI NẠN LAO ĐỘNG ?

Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2020 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

Cụ thể, theo báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 3.349 vụ TNLĐ làm 3.450 người bị nạn. Trong đó, khu vực có quan hệ lao động xảy ra 256 vụ TNLĐ chết người làm 274 người chết; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra 104 vụ TNLĐ làm 104 người chết; số người bị thương nặng là 806 người; nạn nhân là lao động nữ là 1.151 người. Chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương... là 516 tỷ đồng; thiệt hại về tài sản là gần 518 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ do TNLĐ là 49.438 ngày.

Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone