VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP. HCM TỔ CHỨC SINH NHẬT QUÝ III CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VIỆN

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone