NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

1.    Nghị định số 45/2013/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

2. Nghị định 44/2016/NĐ-CP: Hướng dẫn luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

3.    Nghị định số 95/2013/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngĐính chính nghị định 95/2013/NĐ-CP 

4.    Nghị định số 88/2015/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

5.    Nghị định số 59/2015/NĐ-CPVề quản lý dự án đầu tư xây dựng

6.    Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

7.    Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

8.    Nghị định 88/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Các bài viết khác
Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone