THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

1.    Thông tư 09/2000/TT-BYTHướng dẫn chăm sóc sức  khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.    Thông tư 12/2006/TT-BYTHướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

3.    Thông tư 19/2011/TT – BYT:  Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

4.    Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXHBan hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

5.    Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXHBan hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

6.    Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXHHướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

7.    Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXHban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

8.  Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXHQuy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

9.  Thông tư 20/2013/TT-BCTQuy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

10.  Thông tư 14/2013/TT-BYTVề việc hướng dẫn khám sức khỏe

11.  Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXHVề việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

12.  Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXHBan hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

13.  Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXHQuy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy,thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt vầ an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

14.  Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXHBan hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

15.  Thông tư 73/2014/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

16.  Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương: Về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

17.  Thông tư 36/2014/TT-BCTVề việc quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

18.  Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXHHướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

19.  Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXHBan hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu

20. Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH: Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Các bài viết khác
Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone