HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 

Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học công  nghệ về an toàn, vệ sinh lao động trong khuôn khổ pháp luật quy định.

 

Viện trưởng SOSHI gặp mặt và làm việc với Viện trưởng NIOSH

 

SOSHI và NIOSH ký bản ghi nhớ hợp tác

 

Ký bản hợp tác giữa SOSHI và NAUY

 

Viện trưởng SOSHI gặp mặt và làm việc với sứ quán NAUY tại Hà Nội

 

SOSHI và ISS ký bản hợp tác 

 

Đại diện KOSHA có chuyến thăm và làm việc tại SOSHI

 

 

 

 

 

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa SOSHI VÀ KOSHA

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone