HUẤN LUYỆN ATVSLĐ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Theo quy định  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động.  Người lao động được huấn luyện bao gồm người lao động trong cơ sở, DN do người sử dụng lao động quản lý và người lao động hành nghề tự do được cơ sở, DN thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn luyện ATVSLĐ và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu thì người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, doanh nghiệp.

 

Những nội dung về  ATVSLĐ  được quy định huấn luyện cho người lao động là:
1. Những quy định chung:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định  về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.
- Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.
- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.
- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

 2. Những quy định cụ thể: 

- Đăc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc.
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ngoài việc huấn luyện theo 2 nội dung trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

 

Huấn luyện an toàn lao động  cho người lao động là quan trọng trong việc phòng tránh rủi ro, khắc phục sự cố cho việc sản xuất trong các công ty doanh nghiệp có sản xuất

 

 

ĐÀO TẠO NGHỀ

Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ số : 09/2002/GCNDN-LĐTBXH của Giám đốc Sở Lao động TB & XH Tp. HCM; 
Đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhằm đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề thuần thục để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng với yêu cầu của các cơ sở, doanh nghiệp, Viện luôn quan tâm đến sự đổi mới trong nội dung và chương trình đào tạo để tiếp cận với trình độ của các học viên. 

Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tế, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu, học lý thuyết song song với học thực hành giúp cho học viên hiểu rõ ngành nghề và sử dụng thành thạo các thiết bị.

Viện tổ chức đào tạo nghề kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công, các học viên này khi kết thúc khóa học đã có đầy đủ các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo làm việc an toàn có năng suất chất lượng.

Đặc biệt Viện nhận đào tạo theo yêu cầu của đơn vị cho các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo học viên được cấp chứng chỉ nghề do Tổng cục dạy nghề Bộ lao Động Thương Binh và Xã Hội phát hành có giá trị trên toàn quốc.
Các ngành nghề đào tạo:
1/ Vận hành nồi hơi.                                                                       
2/ Điện dân dụng.
3/ Vận hành các loại thiết bị áp lực.                                    
4/ Điện công nghiệp.
5/ Vận hành máy nâng chuyển ( xe nâng hàng, thang máy, cầu trục, cần trục…)
6/ Hàn điện – hàn hơi (kể cả hàn áp lực cao )
7/ Bảo trì máy công cụ, máy năng lượng.
8/ Vận hành máy phát điện diezel và trạm phân phối điện.
Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone