KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Viện Khoa Học An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp. Hồ Chí Minh (SOSHI) cung cấp trọn gói dịch vụ Kiểm toán năng lượng tới các công ty, đơn vị tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ thương mại nhằm tiết kiệm tối đa nguồn năng lương trong sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt.

I. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG:

Căn cứ Luật số 50/2010/QH12 - Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2011; Nghị định 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/03/2011 và Thông tư 09/2012/TT–BCT của Bộ Công Thương ngày 20/04/2012 về quy định lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng;

Các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đều nhận được thông báo từ Sở Công Thương yêu cầu về việc nộp báo cáo Kiểm toán năng lượng và xây dựng kế hoạch năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TRƯỚC ngày 15 tháng 1 hằng năm.

1. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng hiện tại Nhà máy/toà nhà.

- Nhận dạng và phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý và giảm chi phí, gồm:

+ Khảo sát chi tiết từng khu vực tiềm năng và nhận dạng các cơ hội TKNL.

+ Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật.

+ Phân tích chi phí và lợi ích.

+ Xây dựng phương án/ kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Lập báo cáo kiểm toán năng lượng theo quy định của Thông tư 09/2012/TT-BCT.

- Hỗ trợ lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 1 năm và 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả gửi cho Sở Công Thương theo Luật định.

- Hỗ trợ các biểu mẫu áp dụng mô hình quản lý năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật định.

2. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

- Tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Bộ Công Thương).

- Báo cáo kiểm toán năng lượng do đơn vị tư vấn (với đầy đủ chức năng, chuyên môn theo Quy định) thực hiện.

- Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng và xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý.

- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, xây dựng phương án/ kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất trong báo cáo kiểm toán năng lượng.  

II. CÁC LOẠI KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

1. KIỂM TOÁN SƠ BỘ

- Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống, hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.

Các bước thực hiện:

 • Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…
 • Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ
 • Nhận dạng dòng năng lượng
 • Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng
 •  Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục
 • Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Khả năng tiết kiệm có thể (ước lượng)
 • Chi phí thực hiện khảo sát định lượng sâu hơn

2. KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TỔNG THỂ

- Khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Các bước thực hiện:

 • Thu thập và phân tích số liệu quá khứ
 • Khảo sát và kiểm tra các vị trí cần đo lường, thu thập số liệu, lấy mẫu
 • Nhận dạng giải pháp
 • Lập bảng kế hoạch thu thập số liệu tại chỗ, tiến hành thu thập số liệu tại chỗ
 • Khảo sát thị trường nhà cung cấp về công nghệ và giá thiết bị (nếu có)
 • Phân tích tính khả thi về kỹ thuật của các giải pháp
 • Phân tích tính khả thi về kinh tế, chi phí/lợi ích đầu tư của các giải pháp
 • Phân loại mức độ ưu tiên của các giải pháp (theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Nội dung kết quả thông tin thể hiện:

 • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
 • Mức đầu tư của từng giải pháp
 • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
 • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếtuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Quy trình thực hiện:

3. KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHI TIẾT

- Khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.

Các bước thực hiện:

 • Thu thập số liệu quá khứ của DN (thiết bị, dây chuyền,...): vận hành, năng suất,  tiêu thụ năng lượng…
 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng: tập quán vận hành, đo lường tại chỗ …
 • Phân tích, xử lý số liệu
 • Xây dựng giải pháp, lựa chọn giải pháp tốt nhất đảm bảo về: Kỹ thuật - Đầu tư - Thi công
 • Tính toán chi phí đầu tư
 • Phân tích lợi ích tài chính
 • Nhận dạng và phân tích các nguồn vốn

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng được sử dụng:
 • Giải pháp quản lý
 • Giải pháp công nghệ
 • Thiết bị sử dụng, giá thành,…
 • Thông tin chi tiết các giải pháp tài chính:
 • Mức đầu tư
 • Thời gian thu hồi vốn
 • Nguồn tài chính, lợi ích/chi phí sử dụng vốn

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆN SOSHI

-  Khảo sát thực địa (thực tế tại Nhà máy/toà nhà): trung bình 3-5 ngày tùy vào quy mô, hiện trạng và ngành nghề chuyên biệt

-  Thời gian hoàn thành báo cáo KTNL: 04 tuần (kể từ ngày khảo sát đầu tiên tại Nhà máy/toà nhà)

- Nếu trường hợp Doanh nghiệp yêu cầu kiểm toán năng lượng ở mức độ cao hơn, hướng tới mục tiêu Dự án Đầu tư (về các giải pháp/công nghệ TKNL/hiệu quả năng lượng, thời gian khảo sát chi tiết và hoàn tất báo cáo sẽ nhiều hơn một báo cáo KTNL chi tiết theo Luật định. Khi đó, nhóm tư vấn và Doanh nghiệp sẽ thống nhất, linh hoạt điều chỉnh tiến độ phù hợp với từng hạng mục công việc.

IV. TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH

-  Để phục vụ cho công việc, chúng tôi có các thiết bị khác nhau dùng trong đo kiểm về kỹ thuật, đây là những thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, được kiểm định định kỳ 1 lần. năm để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thiết bị.

STT TÊN THIẾT BỊ TÍNH NĂNG
1

Máy phân tích điện

HIOKI PW-3198

- Thiết bị phân tích chất lượng điện năng 3-Pha (dải đo điện áp động lên tới 1300V, phân tích sóng hài và các hiện tượng biến dạng sóng)
2

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

FT3700-20 (Nhật)

 • Đo nhiệt độ từ xa không tiếp xúc: -60.0 tới 550.0°C; độ phân giải: 0.1°C.
3

Ampe kìm

HIOKI CM3286-01 (Nhật)

 • Kìm đo điện áp/dòng điện/công suất một pha, ba pha không cân bằng
4

Đo nhiệt tiếp xúc

ANRITSU HD 1400 K

 • Đo nhiệt từ - 2000C đến 13700C
5

Máy đo tốc độ vòng quay

TESTO 477 (Đức)

 • Phạm vi đo lường: 300.000 fpm
 • Độ chính xác: ± 0,02%
 • Độ phân giải: 0,1/1fpm
 • Cường độ ánh sáng 1500 Lux
6

Máy đo cường độ ánh sáng FT3425

 • Dữ liệu độ sáng đo được tự động gửi đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng qua Bluetooth® (FT3425)
7

Đo lưu lượng chất lỏng Fe-

PORTAFLOW-C (Đức)

 • Đo lưu lượng của các dạng chất lỏng.
 • Đo tương thích trên các ống bằng vật liêụ nhựa PVC, kim loại..
8

Nhiệt ẩm kế tự ghi

TESTO 174H

 • Đo nhiệt độ và độ ẩm song song. Giám sát và tài liệu về khí hậu xây dựng
9

Thiết bị phân tích khí thải TESTO 327-1– Đức

- Đo CO xung quanh bằng đầu dò khí thải

- Đo nhiệt độ AT riêng biệt

- Đo CO không pha loãng (có thể được lưu trữ

10

Đo lưu lượng dạng cảm biến

TESTO 425

 • Đo tốc độ gió dạng dùng Sensor
 • Báo nhiệt độ tức thời tại thời điểm đo gió
11

Đo lưu lượng dạng cánh quạt

TESTO 417

 • Đo tốc độ gió dạng dùng trực tiếp
 • Báo nhiệt độ tức thời tại thời điểm đo gió
12

Máy đo bẫy hơi

TLV TRAPMAN

Kiểm tra đánh giá bẫy hơi tốt hay rò rỉ
13

Camera nhiệt

TESTO

-  Đo nhiệt độ xuất file ảnh thật và ảnh nhiệt đánh giá các điểm quá nhiệt do tiếp xúc không tốt của các tiếp điểm đấu nối điện hoặc động cơ làm việc quá tải…
Trang thiết bị kiểm định
STT THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH
1 Máy đo tốc độ động cơ PH200LC - SHIMPO
2 Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE - 20S Nhật
3 Cân thử van máy (máy nén khí)
4 Máy siêu âm chất lượng đường hàn _ Mỹ
5 Dàn thử thuỷ tĩnh
6 Tủ kiểm tra điều khiển
7 Thiết bị tháo van
8 Thiết bị lắp van
9 Cụm các thiết bị phụ trợ
10 Cụm bơm chân không
11 Máy nội soi công nghiệp
12 Máy phát hiện rò rỉ khí gas
13 Máy nén khí
14 Máy thử áp lực KYOWA T-100K
15 Máy đo độ võng cầu trục DISTO LEICA
16 Bơm kiểm tra áp lực đường ống - KYOWA
17 Máy đo độ dày vật liệu bằng sóng siêu âm
18 Thiết bị đo độ dày siêu âm TT100, TIME/TQ
19 Máy siêu âm Model USM35XDAC Lemo
20 Thiết bị đo điện trở cách điện
21 Thiết bị đo điện trở tiếp địa
22 Thiết bị đo cường độ ánh sáng
23 Bơm thủy lực
24 Cân điện tử
25 Thiết bị đo tốc độ tiếp xúc và không tiếp xúc
26 Thiết bị đo khoảng cách
27 Thiết bị siêu âm bề dày
28 Thiết bị đo áp lực gió
29 Bàn tạo áp

Trang thiết bị quan trắc môi trường

V. DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG


KHÁCH HÀNG CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC HAY CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - SOSHI

Địa chỉ: 348 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Gò Vấp. TP.HCM

Điện thoại: (028) 35144476

Di động: 0914.962.887

Fax : (028) 3514 7787

Email: info@soshi.vn

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone