NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA


1/ Thông báo về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, xem tại đây.
2/ Mẫu phiếu đăng ký tham gia, xem tại đây.
3/ Mẫu bảng tổng hợp danh sách đăng ký, xem tại đây.

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone