QUAN TRẮC, ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC, ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Là đơn vị thực hiện quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động cho nhiều đơn vị trên toàn quốc, chúng tôi được cơ hội là đối tác lâu dài của doanh nghiệp khi giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tính hiệu quả thực hiện Quan tắc môi trường lao động định kỳ.

Quan trắc môi trường lao động không phải là việc thực hiện theo yêu cầu của luật mà còn là sự cải tiến toàn diện của phía doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trên thế giới đã có rất nhiều đơn vị thực hiện việc đánh giá quan trắc môi trường lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động:

  • Việc chăm sóc, quản lý thường kỳ sức khỏe cho người lao động phải thực hiện thường kỳ từ khi tuyển dụng và trong quá trình làm việc, quan trắc môi trường lao động là một trong các nội dung cần thiết của hoạt động quản lý an toàn vệ sinh lao động của tổ chức, doanh nghiệp
  • Các khu vực, địa điểm công việc phát sinh hoạt đông làm việc của người lao động sẽ được cân đối để cho vào kế hoạch xác định các điểm đo quan trắc môi trường lao động.
  • Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp nằm trong nội dung hồ sơ cần có của quản lý an toàn vệ sinh lao động, trong đó thể hiện số lượng lao động, sơ đồ, quy trình sản xuất, các khu vực có hoạt động của người lao động.
  • Các khu vực, vị trí làm việc, có yếu tố độc hại, có nguy cơ gây mất an toàn tới sức khỏe người lao động.
  • Các yếu tố vi khí hậu, các yếu tố vật lý, các yếu tố vi sinh vật, các hơi khí độc, hóa học…các yếu tố cơ bản mà tại nơi hoạt động lao động nào cũng có khả năng ảnh hưởng tới người lao động về lâu dài

Văn bản pháp luật quy định:

Thông tư 19/2016/TT-BYT Quy định về quản lý lao động và sức khỏe người lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động kiểm định an toàn, đào tạo an toàn và Quan trắc môi trường

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone