Lịch học

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 20/02/2024 , Lượt xem:

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị, doanh nghiệp về huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nội dung, thời gian, chi phí, địa điểm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 03/10/2023 , Lượt xem:

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị, doanh nghiệp về huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nội dung, thời gian, chi phí, địa điểm...

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 23/05/2023 , Lượt xem:

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 16/02/2023 , Lượt xem:

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 19/05/2022 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM xin gửi thông báo các lớp học KTAT, vệ sinh lao động tập trung đợt 2 năm 2022 cho Đơn vị, Doanh nghiệp được biết để có kế hoạch, sắp xếp, đăng ký cho cán bộ quản lý và người lao...

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 10/02/2022 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM xin gửi thông báo các lớp học KTAT, vệ sinh lao động tập trung đợt 1 năm 2022 cho Đơn vị, Doanh nghiệp được biết để có kế hoạch, sắp xếp, đăng ký cho cán bộ quản lý và người lao...

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỢT III - 2020 TẠI VIỆN

Ngày đăng: 21/09/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động TP. Hồ Chí Minh thông báo gửi tới toàn thể các doanh nghiệp và học viên lịch huấn luyện các lớp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động đợt 3 tại Viện. Thời gian cụ thể xin kiểm tra trực tiếp trong thông báo.

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone