Lịch học

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỢT II - 2020 TẠI VIỆN

Ngày đăng: 02/06/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.HCM tổ chức mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng bắt buộc phải huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại trung tâm huấn luyện của Viện

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỢT 1 - 2020 TẠI VIỆN

Ngày đăng: 07/02/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.HCM tổ chức mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng bắt buộc phải huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm...

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone