THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị, doanh nghiệp về huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nội dung, thời gian, chi phí, địa điểm theo tài liệu đính kèm)

SOSHI xin thông báo đến Quý đơn vị, doanh nghiệp được biết để sớm sắp xếp, đăng ký và có kế hoạch cho cán bộ quản lý, người lao động tham gia các lớp huấn luyện theo quy định.

Để được tư vấn hoặc đăng ký dịch vụ, vui lòng liên hệ theo Hotline: (028) 3840 9504 hoặc Email: tuvan@soshi.vn

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone