Lớp học

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 19/05/2022 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM xin gửi thông báo các lớp học KTAT, vệ sinh lao động tập trung đợt 2 năm 2022 cho Đơn vị, Doanh nghiệp được biết để có kế hoạch, sắp xếp, đăng ký cho cán bộ quản lý và người lao...

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI VIỆN

Ngày đăng: 10/02/2022 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM xin gửi thông báo các lớp học KTAT, vệ sinh lao động tập trung đợt 1 năm 2022 cho Đơn vị, Doanh nghiệp được biết để có kế hoạch, sắp xếp, đăng ký cho cán bộ quản lý và người lao...

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017 ĐỐI VỚI NHÓM 3

Ngày đăng: 10/06/2020 , Lượt xem:

Các yêu cầu về An toàn hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất luôn được chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt với việc ban hành hàng loạt thông tư, nghị định hướng dẫn và yêu cầu. Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt, Viện Khoa Học An Toàn Lao Động TP. Hồ Chí...

HÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017 ĐỐI VỚI NHÓM 2

Ngày đăng: 10/06/2020 , Lượt xem:

Các yêu cầu về An toàn hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất luôn được chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt với việc ban hành hàng loạt thông tư, nghị định hướng dẫn và yêu cầu. Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt, Viện Khoa Học An Toàn Lao Động TP. Hồ Chí...

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017 ĐỐI VỚI NHÓM 1

Ngày đăng: 10/06/2020 , Lượt xem:

Các yêu cầu về An toàn hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất luôn được chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt với việc ban hành hàng loạt thông tư, nghị định hướng dẫn và yêu cầu. Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt, Viện Khoa Học An Toàn Lao Động TP. Hồ Chí...

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) ĐỐI VỚI NHÓM 6

Ngày đăng: 04/06/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM (SOSHI) tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp phép huấn luyện AT-VSLĐ bằng phương pháp E-learning tại Việt Nam. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác "Đẩy mạnh thực hiện AT-VSLĐ", SOSHI triển khai chương trình khuyến mãi 50%...

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) ĐỐI VỚI NHÓM 4

Ngày đăng: 04/06/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM (SOSHI) tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp phép huấn luyện AT-VSLĐ bằng phương pháp E-learning tại Việt Nam. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác "Đẩy mạnh thực hiện AT-VSLĐ", SOSHI triển khai chương trình khuyến mãi 50%...

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI THÁNG 6 & THÁNG 7 CHO KHÓA HỌC AT-VSLĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TỪ XA (E-LEARNING) ĐỐI VỚI NHÓM 3 - KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT

Ngày đăng: 04/06/2020 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM (SOSHI) tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp phép huấn luyện AT-VSLĐ bằng phương pháp E-learning tại Việt Nam. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác "Đẩy mạnh thực hiện AT-VSLĐ", SOSHI triển khai chương trình khuyến mãi 50%...

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone