HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

     Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng với nhiều hoạt động trải nghiệm thiết bị thực tế và thực tế ảo.

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone