HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA BAN LÃNH ĐẠO,
CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN VỚI ĐOÀN VIÊN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM

HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA BAN LÃNH ĐẠO,
CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN VỚI ĐOÀN VIÊN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM

Sáng ngày 09/10/2023, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa ban lãnh đạo, công đoàn, đoàn thanh niên với đoàn viên, viên chức, người lao động của Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động TP.HCM.

Hội nghị được tổ chức hằng quý nhằm giúp cho ban lãnh đạo nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của viên chức người lao động để có thể kịp thời điều chỉnh, khắc phục, hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn, bất cập còn tồn tại để viên chức, người lao động Viện yên tâm công tác và hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra, tại hội nghị, ban lãnh đạo Viện cũng tổng kết những kết quả đã đạt được trong quý trước để kịp thời đưa ra các phương hướng, giải pháp để hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Viện cũng như tuyên truyền, phổ biến những thông tin liên quan để viên chức, người lao động nắm bắt và thực hiện tốt công việc mình của mình.

 

 

 

 

 

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone