Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và Tổng kết hoạt động năm 2023 của Viện Khoa học
An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và Tổng kết hoạt động năm 2023 của Viện Khoa học
An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

       Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và Tổng kết hoạt động năm 2023 đã được tổ chức thành công vào chiều ngày 26/12/2023 tại trụ sở Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM.

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone