LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      Ngày 17/11/2023, TS. Nguyễn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh (SOSHI) và Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH) đã có buổi ký kết hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế tại trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.
      Buổi ký kết là một sự kiện quan trọng ghi dấu sự hợp tác giữa Viện
Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh! Chúc cho sự hợp tác giữa hai bên ngày một phát triển rực rỡ!

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone