LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ
VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ
VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

       Ngày 18/01/2024, TS. Nguyễn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh (SOSHI) và đại diện Viện Phát triển giáo dục Việt Nam cùng ký kết hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động.
      Buổi ký kết là một sự kiện quan trọng ghi dấu sự hợp tác giữa Viện 
Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh và Viện Phát triển giáo dục Việt Nam! Chúc cho sự hợp tác giữa hai bên ngày một phát triển rực rỡ!

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone