TIN TỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 01/12/2023 , Lượt xem:

Ngày 01/12/2023, các giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trải nghiệm an toàn - vệ sinh lao động tại Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Ngày đăng: 28/11/2023 , Lượt xem:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 17/11/2023 , Lượt xem:

Ngày 17/11/2023, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã cùng ký kết hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM

Ngày đăng: 03/11/2023 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế thực tế và thực tế ảo.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Ngày đăng: 02/11/2023 , Lượt xem:

Tuyển dụng viên chức

TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 31/10/2023 , Lượt xem:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 18/10/2023 , Lượt xem:

Theo quy định tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần I Quy chuẩn QCVN 26:2016/BYT thì vi khí hậu nơi làm việc (Microclimate in the workplace) là điều kiện khí tượng của môi trường nơi làm việc, gồm sự tác động tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không...

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Ngày đăng: 11/10/2023 , Lượt xem:

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học Kỹ thuật an toàn điện nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị điện, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Thông quá...

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 04/10/2023 , Lượt xem:

Việt Nam xuất phát điểm là một nước có nền sản xuất lạc hậu và khép kín. Tuy nhiên, sau hơn 35 năm Việt Nam bước vào tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, trở thành quốc gia có nền kinh tế đang phát triển với nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 03/10/2023 , Lượt xem:

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị, doanh nghiệp về huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nội dung, thời gian, chi phí, địa điểm...

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone