TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

      Ngày 01/12/2023, các giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trải nghiệm an toàn - vệ sinh lao động tại Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone