SOSHI'S

SOSHI

Ho Chi Minh City Science of Occupational Safety and Health Institute
See more

VỀ CHÚNG TÔI

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư, được thành lập theo Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Nhận thấy công tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật an toàn lao động cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết và cần có một đơn vị thực hiện mang tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất UBND Thành phố thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn lao động Thành phố – tổ chức tiền thân của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM.

 • Tỉnh 1
 • Tỉnh 2
 • Tỉnh 3
 • Tỉnh 4
 • Tỉnh 5
 • Tỉnh 6
 • Tỉnh 7
 • Tỉnh 8
 • Tỉnh 9
 • Tỉnh 10
 • Tỉnh 11
 • Tỉnh 12
 • Tỉnh 13
 • Tỉnh 14
 • Tỉnh 15
 • Tỉnh 16
 • Tỉnh 17
 • Tỉnh 18
 • Tỉnh 19
 • Tỉnh 20
 • Tỉnh 21
 • Tỉnh 22
 • Tỉnh 23
 • Tỉnh 24
 • Hồ Chí Minh
 • Tỉnh 26
 • Tỉnh 27

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM

Trung tâm thực hành
và trải nghiệm
thực tế ảo

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG