VỀ CHÚNG TÔI

     Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư, được thành lập theo Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

     Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 1: 1993 - 2/1999,
hình thành và xây dựng nền móng

Khi mới thành lập (8/4/1993), Trung tâm chỉ có 05 cán bộ từ các phòng/ban khác trong Sở chuyển sang, trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng bằng ý chí vươn lên, bằng sự năng động sáng tạo cùng với lòng nhiệt huyết, chỉ trong thời gian ngắn Trung tâm đã từng bước xây dựng cơ sở vật chất bằng nguồn vốn tự có của đơn vị, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong việc thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật an toàn.

Giai đoạn 2:
3/1999 - 6/2010
củng cố và phát triển nguồn lực

Tháng 3 năm 1999, Trung tâm bổ sung thêm chức năng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và đổi tên thành Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 3: 2010 - 5/2017
mở rộng chức năng, tăng tốc phát triển

Điểm nổi bật của giai đoạn này là chức năng và phạm vi hoạt động của Trung tâm ngày càng được mở rộng:
• Năm 2010, bổ sung thêm chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.
• Năm 2011, bổ sung chức năng kiểm định đồng hồ đo áp suất.
• Năm 2013, bổ sung chức năng đo, kiểm, báo cáo giám sát môi trường lao động công nghiệp.
• Năm 2016, bổ sung chức năng chứng nhận sự phù hợp.

Giai đoạn 4: 6/2017 đến nay mở rộng chức năng, kiện toàn và phát triển

Để tạo điều kiện cho sự phát triển không ngừng của đơn vị, ngày 20/6/2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định tổ chức lại Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM với nhiều chức năng mới

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

NĂNG LỰC

QUYẾT ĐỊNH 3194/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 3194/QĐ-UBND 2

QUYẾT ĐỊNH 3194/QĐ-UBND 3

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐƠN VỊ

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỘ NGÀNH

VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

QUAN HỆ HỢP TÁC

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh (SOSHI) luôn tìm kiếm hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp các giá trị trong lĩnh vực An toàn Vệ sinh lao động cho mọi người

Viện quốc gia Hoa Kỳ về An toàn Vệ sinh lao động (NIOSH)

Cơ quan An toàn Vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA)

Viện nghiên cứu SINTEF (Na-uy)