SOSHI'S
VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM

VỀ CHÚNG TÔI

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư, được thành lập theo Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn

Xem chi tiết

TRẢI NGHIỆM
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TRẢI NGHIỆM
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Trải nghiệm các tình huống tai nạn lao động được mô phỏng thông qua các trang thiết bị hiện đại

PHÂN LOẠI
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

PHÂN LOẠI
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động giúp tạo ra một hệ thống chuẩn hóa và đồng bộ trong việc đánh giá và quản lý lao động.

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

🔹Huân chương lao động hạng nhì số 871/QĐ-CTN, ngày 13/5/2013 của Chủ tịch nước

🔹Số lượt học viên TB/năm: > 50.000 lượt

🔹 Số thiết bị được kiểm định TB/năm: > 5.000 thiết bị

🔹 Số đề tài NCKH hằng năm: ~ 5 đề tài các cấp

 • Tỉnh 1
 • Tỉnh 2
 • Tỉnh 6
 • Tỉnh 7
 • Tỉnh 8
 • Tỉnh 13
 • Tỉnh 14
 • Tỉnh 15
 • Tỉnh 19
 • Tỉnh 21
 • Tỉnh 24
 • Tỉnh 26
 • Tỉnh 27

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM

Trung tâm thực hành
và trải nghiệm
thực tế ảo

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC

QUYẾT ĐỊNH 3194/QĐ-UBND

Về việc tổ chức lại "Trung tâm kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh" thành "Viện khoa học An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh' Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
quyết định

QUYẾT ĐỊNH 3842/QĐ-UBND

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động TP.HCM trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội

GIẤY CHỨNG NHẬN 359/ĐK-KHCN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG