Dịch vụ

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Ngày đăng: 13/12/2018 , Lượt xem: 8791

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động. Người lao động được huấn luyện bao gồm người lao động trong cơ sở, DN do người sử dụng lao động quản...

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ

Ngày đăng: 12/12/2018 , Lượt xem: 5224

Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Tư vấn, cấp giấy chứng nhận an toàn cho thiết bị

QUAN TRẮC, ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 19/07/2018 , Lượt xem: 5295

Là đơn vị thực hiện quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động cho nhiều đơn vị trên toàn quốc, chúng tôi được cơ hội là đối tác lâu dài của doanh nghiệp khi giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tính hiệu quả thực hiện Quan tắc...

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

Ngày đăng: 12/12/2018 , Lượt xem: 5202

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Ngày đăng: 12/12/2018 , Lượt xem: 3960

Tư vấn về lĩnh vực an toàn
Cung cấp giám sát an toàn cho các công trình nhà xưởng

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 19/07/2018 , Lượt xem: 3596

Tìm kiếm và liên kết, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn
Phát triển và quảng bá thương hiệu

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY

Ngày đăng: 19/07/2018 , Lượt xem: 3430

Cung cấp dịch vụ Hợp chuẩn - Hợp quy
Đánh giá hệ thống sản xuất dự theo tiêu chuẩn có sẵn

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Ngày đăng: 19/07/2018 , Lượt xem: 4216

Đo đạc, kiểm tra và tìm ra vấn đề gây thất thoát năng lượng tại doanh nghiệp
Tư vấn cho doanh nghiệp về việc tiết kiệm nguồn năng lượng
Xây dựng quy trình, hệ thống tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi
COCA COLA
NESTLÉ
EVN
HEINEKEN
FIRST SOLAR
BOSCH
HOLCIM
SAIGON COOP
NIPPON EXPRESS
BLUE SCOPE BUILDING
OBAYASHI
WHITE FEATHER
P&G
UNILEVER
PEPSICO
Đối tác của chúng tôi
NIOSH

Thời gian làm viêc: Sáng 7h30 - Đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
phone