THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG

HỒ SƠ GỬI VỀ
Địa chỉ: 348 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: (028) 35144476 – 38409504 – 38402699
Email: vkh.sldtbxh@tphcm.gov.vn 

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN CHUYÊN NGÀNH SỐ LƯỢNG HẠN NỘP HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN
01 Chuyên viên đào tạo HẾT HẠN Chuyên ngành phù hợp 4 30/05/2024
02 Kế toán viên HẾT HẠN Tài chính - Kế toán, Kinh tế 01 31/05/2024
03 Hành chính tổng hợp HẾT HẠN hành chính, Quản lý nhà nước, Quản lý công, ... 01 31/05/2024
04 Tổ chức nhân sự HẾT HẠN Các chuyên ngành về kỹ thuật 01 31/05/2024
05 Giảng viên HẾT HẠN Các chuyên ngành về kỹ thuật 03 31/05/2024
06 Kiểm định viên HẾT HẠN Các chuyên ngành về kỹ thuật 05 31/05/2024
07 Chuyên viên Nghiên cứu HẾT HẠN Các chuyên ngành về kỹ thuật 3 31/05/2024