THÔNG TIN DỊCH VỤ

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 1

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 2

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 3

huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 4

huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 5

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 6

DỊCH VỤ CỦA SOSHI

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

 • Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP;

 • Đào tạo nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định pháp luật Việt Nam;

 • Phối hợp các trường có chức năng đào tạo đại học và sau đại học để thực hiện đào tạo chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động.
Liên hệ với Soshi để nhận tư vấn miễn phí

THÔNG TIN DỊCH VỤ

LỢI ÍCH

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Những quy định chung:

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.
 • Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
 • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.
 • Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

2. Những quy định cụ thể:

 • Đăc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc.
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.
 • Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ngoài việc huấn luyện theo 2 nội dung trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn lao động  cho người lao động là quan trọng
trong việc phòng tránh rủi ro, khắc phục sự cố cho việc sản xuất trong các công ty doanh nghiệp có sản xuất

 

Xem thêm các hoạt động của Viện tại đây
Hoặc theo dõi các hoạt động và cập nhật thêm tin tức tại Fanpage

 

THÔNG TIN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

01

Trao đổi, ký kết hợp đồng đào tạo

02

Khảo sát, phân tích tình trạng công việc tại Doanh nghiệp (nếu có)

03

Xây dựng, thiết kế chương trình và tài liệu đào tạo

04

Triển khai chương trình đào tạo

05

Cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt tiêu chuẩn

06

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo

  YÊU CẦU TƯ VẤN

  Soshi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc!

  Họ & tên

  Đơn vị

  Email

  Số điện thoại

  Dịch vụ cần tư vấn

  Nội dung

  GỬI YÊU CẦU

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  Tổng hợp hình ảnh về công tác huấn luyện an toàn lao động của Viện
  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NHÓM 1

  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NHÓM 2

  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NHÓM 3 - AN TOÀN ĐIỆN

  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NHÓM 4

  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NHÓM 5

  huấn luyện an toàn

  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT SƠ CẤP CỨU

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  01

  An toàn lao động là gì?

  Theo khoản 2, điều 3, Luật An toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 thì An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

  dịch vụ khác

  nghiên cứu ứng dụng

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  Hớp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển khách hàng

  HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

  Kiểm định kỹ thuật an toàn

  KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ

  quan trắc môi trường lao động

  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  TRẢI NGHIỆM
  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG
  THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG