THÔNG TIN DỊCH VỤ

LOẠI HÌNH

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TỔ CHỨC SỰ KIỆN, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM VỀ ATVSLĐ

NGHIÊN CỨU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

DỊCH VỤ CỦA SOSHI

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động theo khuôn khổ pháp luật quy định.

Liên hệ với Soshi để nhận tư vấn miễn phí
hợp tác quốc tế

  YÊU CẦU TƯ VẤN

  Soshi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc!

  Họ & tên

  Đơn vị

  Email

  Số điện thoại

  Dịch vụ cần tư vấn

  Nội dung

  GỬI YÊU CẦU

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  hợp tác quốc tế

  HỢP TÁC VỚI VIỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG QUỐC GIA HOA KỲ (NIOSH)

  HỢP TÁC VỚI RQMSAFETY AS CỦA QUỐC GIA NA-UY

  HỢP TÁC VỚI HIỆP HỘI GIÁO DỤC AN TOÀN HÀN QUỐC (KSEA)

  Hớp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển khách hàng

  HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN AN TOÀN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP HÀN QUỐC (KOSHA)

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  01

  An toàn lao động là gì?

  Theo khoản 2, điều 3, Luật An toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 thì An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

  dịch vụ khác

  nghiên cứu ứng dụng

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Kiểm định kỹ thuật an toàn

  KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ

  quan trắc môi trường lao động

  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  TRẢI NGHIỆM
  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG
  THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG