VĂN HOÁ

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt là SOSHI) là một tập thể mà các thành viên có cùng sứ mệnh, tầm nhìn và giúp nhau cùng tiến bộ.

“HỢP PHÁP – HỢP LÝ – HỢP TÌNH
CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ - HÀI HÒA”

HỢP PHÁP:

SOSHI nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, không làm trái quy định pháp luật Việt Nam.

HỢP LÝ:

SOSHI nghiêm túc áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể sao cho hợp lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

HỢP TÌNH:

SOSHI linh hoạt giải quyết công việc cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đảm bảo chất lượng, tiến độ và pháp luật Việt Nam.

CHẤT LƯỢNG:

SOSHI đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

HIỆU QUẢ:

SOSHI cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu của khách hàng, nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.

HÀI HÒA:

SOSHI lấy phương châm đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp; đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa SOSHI với khách hàng; giữa người sử dụng lao động với người lao động; giữa lợi ích tập thể và cá nhân để cùng phát triển.

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

tầm nhìn

Đến năm 2045, SOSHI phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực An toàn, Vệ sinh lao động.

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

sứ mệnh

SOSHI cung cấp các công trình nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng lớn, cùng với dịch vụ kỹ thuật, pháp luật và nền tảng tri thức khoa học cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

CÁC GIÁ TRỊ CỦA SOSHI

giá trị cốt lõi

SOSHI tiên phong ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo, huấn luyện, quản lý, điều hành, sáng tạo trong lĩnh vực An toàn - Vệ sinh lao động.

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC

Logo SOSHI

Hình bông lúa: đại diện cho giai cấp nông dân;
Hình bánh răng: đại diện cho giai cấp công nhân;
Hình cuốn sách: đại diện cho tầng lớp trí thức;
Hình cờ lê và 2 giá đỡ: biểu tượng cho khoa học kỹ thuật;
Hình tròn ở trên cờ lê: biểu tượng cho sự nâng niu “nâng như nâng trứng,
hứng như hứng hoa”. Ở góc nhìn khác: hình cờ lê và hình tròn phía trên còn là
biểu tượng người lao động được bảo vệ.
Ý nghĩa Logo:
SOSHI dựa trên nền tảng tri thức, đưa khoa học kỹ thuật, pháp luật vào
phục vụ, bảo vệ con người trong lao động sản xuất. Người lao động (ở giữa)
được bảo vệ bởi giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, dựa trên nền
tảng pháp luật và khoa học kỹ thuật.

Cờ SOSHI

Nền cờ màu vàng, ở giữa là logo, khẳng định trách nhiệm của SOSHI với xã hội và đất nước. Cờ được treo ở trụ sở, nơi trang trọng.

Viện ca

Viện ca là bài ca khơi gợi niềm tự hào của viên chức, người lao động về sự phát triển của SOSHI. Được hát trong sinh hoạt chào cờ hằng tuần và trong các dịp lễ hội.

THÁI ĐỘ HÀNH VI ỨNG XỬ

SOSHI xây dựng tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp; đoàn kết, thân thiện, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp; chủ động phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; chấp hành chỉ đạo cấp trên, bảo vệ và không xâm phạm lợi ích chung của đơn vị; không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền. Có thái độ nghiêm túc, đúng mực, thân thiện và hợp tác trong quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

NGÀY HỘI VĂN HÓA SOSHI

Ngày 20/6 hằng năm là Ngày văn hóa SOSHI. Ngày này sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập SOSHI, hội nghị sáng kiến, hiến kế và các hoạt động vui chơi, tranh tài giữa các thành viên.