CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

Dịch vụ của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM
nghiên cứu ứng dụng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; nghiên cứu sản xuất các thiết bị an toàn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong việc nghiên cứu cải tiến máy, thiết bị nhằm mục ... Read more
Hớp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển khách hàng

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động trong khuôn khổ pháp luật quy định.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động. Người lao động được huấn luyện bao gồm người lao động trong cơ sở, DN do người sử dụng lao động quản lý và người lao động hành nghề tự do được cơ sở, DN thuê mướn, sử dụng.
Kiểm định kỹ thuật an toàn

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ

Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - Tư vấn, cấp giấy chứng nhận an toàn cho thiết bị
quan trắc môi trường lao động

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động không chỉ là việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ mà còn là sự cải tiến toàn diện của phía doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

TRẢI NGHIỆM
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TRẢI NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Trải nghiệm an toàn vệ sinh lao động là một hình thức huấn luyện áp dụng công nghệ hiện đại như công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (MR/AR) và các mô hình tương tác thời gian thực vào trong công tác huấn ... Read more

PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG
THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

Phân loại lao động theo điều kiện lao động là quá trình xác định và nhóm các công việc hoặc ngành nghề dựa trên các yếu tố và điều kiện lao động mà công nhân hoặc người lao động phải đáp ứng. Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động giúp tạo ra ... Read more