THÔNG TIN DỊCH VỤ

LĨNH VỰC

quan trắc môi trường lao động
quan trắc môi trường lao động
quan trắc môi trường lao động

DỊCH VỤ CỦA SOSHI

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động đưa ra các quy định về việc phải thực hiện quan trắc môi trường lao động đầy đủ các yếu tố có hại được liệt kê trong hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập ra.

Hoạt động quan trắc môi trường lao động đem lại những lợi ích to lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp :

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Giúp quản lý môi trường làm việc của người lao động;
 • Kịp thời phát hiện những yếu tố độc hại để cải thiện điều kiện làm việc và trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp;
 • Đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động;
 • Xây dựng hình ảnh, tạo niềm tin từ phía khách hàng và đội ngũ nhân viên đối với doanh nghiệp;
 • Công tác phân loại lao động theo điều kiện lao động tại doanh nghiệp

Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động Tp. Hồ Chí Minh được Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh công nhận đủ điều kiện thực hiện chức năng quan trắc môi trường lao động công nghiệp.

Liên hệ với Soshi để nhận tư vấn miễn phí
Quan trắc môi trường lao động

  YÊU CẦU TƯ VẤN

  Soshi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc!

  Họ & tên

  Đơn vị

  Email

  Số điện thoại

  Dịch vụ cần tư vấn

  Nội dung

  GỬI YÊU CẦU

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Album 1

  Album 2

  Album 3

  Album 4

  Album 5

  Album 6

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  01

  An toàn lao động là gì?

  Theo khoản 2, điều 3, Luật An toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 thì An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

  dịch vụ khác

  nghiên cứu ứng dụng

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  Hớp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển khách hàng

  HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Kiểm định kỹ thuật an toàn

  KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ

  TRẢI NGHIỆM
  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG
  THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG