HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM

10/04/2023Tin tức nổi bật

Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế thực tế và thực tế ảo.

Hình ảnh trải nghiệm của học viên

Hình ảnh trao thưởng cho những học viên có thành tích xuất sắc