HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

30/03/2023Tin tức nổi bật

Hình ảnh học viên lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Học viên được cập nhật các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình kiểm tra an toàn vận hành thiết bị nâng thông qua việc trải nghiệm trực tiếp với các thiết bị nâng: cần trục, vận thăng, xe nâng người, xe nâng hàng,… Ngoài ra, các học viên được trải nghiệm các chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, trong môi trường thực tế ảo để có cơ hội đánh giá, nhận diện và đưa ra cách giải quyết những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường làm việc với thiết bị nâng.