TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

02/12/2023Tin tức nổi bật

Ngày 01/12/2023, các giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trải nghiệm an toàn – vệ sinh lao động tại Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

đại học công nghiệp trải nghiệm

Xem thêm các hoạt động của Viện tại đây

Hoặc theo dõi các hoạt động và cập nhật thêm tin tức tại Fanpage