LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NGÀY 19/03/2024

19/03/2024Tin tức nổi bật

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Tại cơ sở 1: lớp Kỹ thuật An toàn vận hành thiết bị Áp lực.

Tại cơ sở 2: lớp Kỹ thuật An toàn làm việc trên cao.

Học viên tham gia học tập lý thuyết rất nghiêm túc. Sau đó, học viên rất hào hứng khi được trải nghiệm các thiết bị thực tế và các thiết bị thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường.

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Tham khảo lớp học trải nghiệm an toàn vệ sinh lao động:Tại đây
Theo dõi Fanpage để nắm được nhiều tin tức hơn