THÔNG BÁO SỐ 189/VKAVH VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

09/05/2024Tin tức nổi bật

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng nhân sự.

tuyển dụng nhân sự

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.

Xem thêm các hoạt động trải nghiệm an toàn vệ sinh lao động: Tại đây

Theo dõi Fanpage để nắm được nhiều tin tức hơn