TIN TỨC

13/12/2023Tin tức
An toàn lao động là gì? An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động (Theo Khoản 2, Điều 3, Luật An toàn Vệ sinh lao động 2015). ... Read more
20/04/2023Sự kiện
Ngày 17/11/2023, TS. Nguyễn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ Chí Minh (SOSHI) và Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH) đã có buổi ký kết hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác ... Read more
10/04/2023Sự kiện
Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế thực tế và thực tế ảo. Hình ảnh trải nghiệm của học viên Hình ảnh trao thưởng cho những ... Read more
10/04/2023Đoàn thể
Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng. Dù ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Nhận biết và hiểu sâu sắc vai ... Read more
10/04/2023Sự kiện
1. Khái niệm vi khí hậu Theo quy định tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần I Quy chuẩn QCVN 26:2016/BYT thì vi khí hậu nơi làm việc (Microclimate in the workplace) là điều kiện khí tượng của môi trường nơi làm việc, gồm sự tác động tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ... Read more
05/04/2023Tin tức
Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học Kỹ thuật an toàn điện nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị điện, đồng thời giảm thiểu nguy ... Read more