TIN TỨC

BẢN TIN SOSHI

03/05/2024Đoàn thể
Ngày 19/6, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Lê Hoàng Duy và Phạm Duy Thái. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, ... Read more
05/04/2023Tin tức
Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học Kỹ thuật an toàn điện nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị điện, đồng thời giảm thiểu nguy ... Read more
30/03/2023Đoàn thể
Hình ảnh học viên lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Học viên được cập nhật các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình kiểm tra an toàn vận hành ... Read more