TIN TỨC

30/03/2023Đoàn thể
Hình ảnh học viên lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Học viên được cập nhật các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình kiểm tra an toàn vận hành ... Read more